...:: demi masa ::...

...:: demi masa ::...
"Demi Masa,
sesungguhnya manusia itu benar-benar
berada dalam kerugian
kecuali orang-orang yang
beriman,

dan mengerjakan amal
soleh

dan berpesan-pesan dengan
kebenaran serta kesabaran."

Friday, November 30, 2007

Iman SEMUT... isk.. isk... ='(

Di zaman Nabi Allah Sulaiman berlakusatu peristiwa,apabila NabiAllah Sulaiman nampak seekor semutmelata di atas batu; lantas NabiAllah Sulaiman merasa hairan bagaimanasemut ini hendak hidup diatas batu yang kering di tengah-tengahpad ang pasir yang tandus.NabiAllah Sulaiman pun bertanya kepadasemut:" Wahai semut apakah engkau yakin adamakanan cukup untukkamu". Semut pun menjawab: "Rezeki ditangan ALLAH, aku percayarezeki di tangan ALLAH, aku yakin diatas batu kering di padangpasir yang tandus ini ada rezeki untukku". Lantas Nabi AllahSulaiman pun bertanya:"Wahai semut, berapa banyakkah engkaumakan?Apak ah yangengkau gemar makan? Dan banyak manaengkau makan dalam sebulan?"Jawab semut: "Aku makan hanya sekadarsebiji gandum sebulan". NabiAllah Sulaiman punmencadangkan: "Kalau kamu makan hanyasebijig andum sebulan tak payah kamu melatadi atas batu , aku bolehtolong".Nabi Allah Sulaiman pun mengambil satubekas, dia angkat semut itudan dimasukkan ke dalam bekas;kemudian Nabi ambil gandum sebiji,dibubuh dalam bekas dan tutup bekasitu. Kemudian Nabi tinggal semutdidalam bekas dengan sebiji gandumselama satu bulan.Bila cukup satu bulan Nabi AllahSulaiman lihat gandum sebiji tadihanya dimakan setengah sahaja olehsemut, lantas Nabi Allah Sulaimanmenempla k semut."Kamu rupanya berbohong pada aku!.Bulan lalu kamu kata kamumakan sebiji gandum sebulan, ini sudahsebulan tapi kamu makansetengah".<>Jawab semut:"Aku tidak berbohong, aku tidakberbohong, kalau aku ada diatas batu aku pasti makan apapunsehingga banyaknya sama sepertisebiji gandum sebulan, kerana makananitu aku cari sendiri danrezeki itu datangnya daripada Allahdan Allah tidak pernah lupapadaku. Tetapi bila kamu masukkan akudalam bekas yang tertutup,rezeki aku bergantung pada kamu danaku tak percaya kepada kamu,sebab itulah akumakan setengah sahaja supaya tahan duabulan. Aku takut kamu lupa".
Itulah Iman Semut!!

No comments: